Network Yönetim Sistemi

Tümleşik Network Yönetim Sistemi

Infosim Stablenet Tümleşik Network ve IT Yönetim sistemi ile üretici ve teknolojiden bağımsız olarak tüm netwok ve IT sisteminizi tek platformda izleyin ve yönetin.

✓ IT Yönetimi

✓ Network Konfigürasyonu

✓ Servis Yönetimi

✓ Arıza Yönetimi

✓ Performans Yönetimi

✓ Kapasite Yönetimi

✓ Is Süreçleri Yönetimi

✓ Kapasite Planlama

✓ Envanter Yönetimi

Telekom Operatörü Çözümü

Tümleşik Yeni Nesil OSS çözümü Infosim Telco, telekom operatörlerinin networklerinde bulunan tüm mobil ve sabit haberleşme cihazlarını, mobil ve sabit servislerini, MPLS VPN sistemlerini, IT sistemlerini , uygulamalarını ve bulut servislerini iş süreçleri ile de entegre ederek cihaz üreticisinden bağımsız olarak tek platformda uçtan uca izleme ve yönetme kabiliyetini sunar.

İşletme Çözümü

Tümleşik IT Yönetim Sistemi Infosim Enterprise, işletmelere IT Sistemlerinde bulunan tüm network cihazlarını, serverlarını , uygulamalarını, veri depolama cihazlarını, veritabanlarını, VoIP cihazlarını, VPN servislerini mevcut iş süreçleri ile de entegre bir biçimde kullanılan cihaz üreticisinden bağımsız olarak tek platformda uçtan uca izleme ve yönetme kabiliyetini sunar.

IT Yönetimi

StableNet® sistemlerinizi, ağınızı ve uygulamalarınızı tek platformda izler, yönetir ve raporlar. Yazılım her çeşit kaynaktan veri toplayabilir ve bu topladığı veriyi analiz ederek raporlar.

• Link Durumunu ve Performansını İzleme
• Server İzleme
• Router ve Switch İzleme
• Uygulamarı İzleme
• VoIP İzleme
• Alarm İzleme

Datacenter Otomasyonu

Merkezi StableNet® Otomasyon çözümü ile datacenter yönetiminizi kolaylaştırın. StableNet® Enterprise datacenterların süreçlerini en yüksek düzeyde otomasyona geçirmesini sağlayan kapsamlı bir uygulamadır:

• Planlama
• Devreye Alma
• İzleme
• Ölçümler

İş Süreçleri Yönetimi

StableNet® Enterprise dağıtık konumlanmış işletmeler için iş süreçlerini, aktiviteleri ve uygulamaları merkezi olarak izleme ve yönetme olanağı sağlar.

• İş Süreçleri Modelleme
• İş Süreçleri İzleme

Kapasite Planlama

StableNet® kapasite planlama modülü IT yöneticilerine tüm IT sistemlerindeki mevcut kullanım verisini izlemeyebilmesini, trend ve beklentileri göz önüne alarak gelecekteki kapasite greksinimini plnalamsını sağlar.Çok Şubeli İşletmeler

Infosim® StableNet® Enterprise ile çok şubeli işletmelerin coğrafik olarak dağıtık bulunan IT sistemleri merkezi bir ortamdan yönetilebilir. Stablenet iş süreçleri modülü ile finans ve diğer iş süreçlerine ait veriler merkezi olarak gerçek zamanlı izlenebilir.

• Altyapı Yönetimi
• Uygulama Performans Yönetimi
• İş Servisleri Yönetimi
• Konfigürasyon Yönetimi
• Arıza Yönetimi
• Raporlama
• Bölgesel Şubelerdeki Finans verilerini izleme
• Her Subeye ait günlük finansal tabloları görüntüleme.

Referanslar ve Yönetim Desteği Olan Üreticiler