Proje Yönetimi

  Amacımız proje başlangıcından sonuna karar olan tüm planlama, yürütme, izleme ve kontrol süreçlerinin PMI ve ITIL standartlarına uygun bir biçimde kurum kültürünüz ve mevcut sisteminiz göz önüne alınarak PMP sertifikalı uzman proje yöneticeleri liderliğinde zaman, kapsam ve maliyet üçgeninde hedeflerine ulaşmasını sağlamaktır.

Proje Yönetimi hizmetlerimizin özetle;
  • Mevcut şirket kültürünün ve sisteminin belirlenmesi
  • Detaylı gereksinim analizleri ile proje yönetim planının ve diğer proje planlarının(Risk, Maliyet,Kalite, İletişim.. vb) oluşturulması
  • Proje takviminin önceden belirlenmiş olan kalite, zaman ve maliyet kıstaslarına ve proje yönetim planına uygun bir biçimde devam etmesini temin altına almak için önceden belirlenecek olan sıklıkta proje durum ve ilerleme toplantılarının yapılması ve raporlarının oluşturulması
  • Proje sonunda proje üyelerinin perfomansının değerlendirilmesi, kesin kabul belgelerinin oluşturulması,satınalma süreçlerinin sonlandırılması ve kurum için kazanılmış değerlerin arşivlenmesi hizmetlerini kapsar